Affaldssortering

Kanslergården har 18 containere til "dagrenovation", 3 containere til "hård plast, 4 containere til "pap", 1 container til "metal" og 6 containere til "papir og aviser".
Derudover to beholder til "småt elektronik" og 2 beholdere til "batterier".
Læs nærmere om affaldssortering i Kanslergården

Kanslergården har også et storskraldsrum. I dette rum må der ikke tømmes hele lejemål.
Læs mere om rummet under "Faciliteter"

Der henvises til genbrugsstationen på Borgervænget 29
Læs om åbningstider mv.