Nøglebrikker

 

Hver husstand i Kanslergården har 4 nøglebrikker. Det er driftslederassistenten, der koder/omkoder nøglebrikkerne til de forskellige adgangsforhold i ejendommen.

Som udgangspunkt er voksenbrikkerne røde og blå, i forbindelse med udskiftningen af brikker sidste år, er der dog også sorte i omløb. Voksenbrikkerne har adgang til alle hoveddøre og køkkentrapper samt til porten, vaskeri og tørrekældere fælles toiletterne. Hvis beboerne ønsker at ændre på voksenbrik og farvevalg, sker det ved henvendelse til driftslederassistenten. Ved fraflytning bliver brikkerne dog igen omkodet, så det kun er blå og rød brik, der igen er voksenbrikker. 

Børnebrikkerne (som i udgangpunkt er grøn og gul) har adgang til at komme ind og ud fra gård, til hoved- og køkkentrapper. Disse brikker virker ikke til vaskeri og tørrekælder. Og kan heller ikke åbne porten helt.

Hvis man betaler for at bruge fitnessrummet, kodes brikker i husstanden efter aftale med driftslederassistenten.

Hvis man mister en nøglebrik, skal der rettes henvendelse til driftslederassistenten. Så lukkes brikken og en ny koster 100 kr. - ligeledes kan man bestille yderligere brikker til husstanden til samme pris.