Afregning af vand og varme

Forbrugsregnskab skal være lejer i hænde senest 4 måneder efter skæringsdato. Kanslergården har skæringsdato 31.12, så regnskabet skal være omdelt senest den 30.04.

Tilbagebetaling fratrækkes næste huslejeopkrævning den efterfølgende måned efter regnskabets omdeling. Efterbetaling påføres huslejeopkrævningen den 2. måned efter dato for modtagelse af regnskabet. Beløb over 500 kr. deles i 3 rater. Skal der deles i flere rater (max. 8 rater) skal KAB's energiafdeling kontaktes senest den 16. i måneden for en eventuel aftale.

For ændring af dit månedlige acontobeløb skal KAB's energiafdeling kontaktes senest den 16. i måneden. Energiafdelingens kontaktoplysninger er energi@kab-bolig.dk og tlf. 33 63 11 52.   I henhold til lov om leje af almene boligers § 56, stk. 3, kan en lejer gøre skriftlig indsigelse mod varmeregnskabet senest 6 uger efter modtagelsen. Indsigelsen skal indeholde oplysning om, på hvilke punkter forbrugsregnskabet ikke kan godkendes.