Afdelingsbestyrelsen

Afdelingsbestyrelsen er valgt af beboerne i Kanslergården. Kanslergårdens bestyrelse består af 5 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant, se her.

Her et link til AKB's hjemmeside om afdelingsbestyrelsens opgaver.

Afdelingsbestyrelsen skal arbejde inden for de rammer, som afdelingsmøderne fastsætter. Afdelingsbestyrelsen kan inden for rammerne af det vedtagne driftsbudget bestemme, hvilke vedligeholdelses- og fornyelsesarbejder driften skal iværksætte. Når afdelingsmødet har vedtaget nogle beslutninger, beslutter bestyrelsen med driften i hvilken rækkefølge de forskellige arbejder skal iværksættes. 

 

Møder og henvendelser

Bestyrelsen holder møder efter behov, som udgangspunkt ikke i juli og december.   

Der bliver hængt referater op fra alle AB-møder på hoved- og køkkentrapper. Ligesom referaterne også vil blive lagt her på hjemmesiden.

Henvendelse til bestyrelsen kan sendes til bestyrelsen@kanslergaarden.dk  Der kan også - i postkassen ved varmemesterkontoret - afleveres en skriftlig henvendelse. 

Alle henvendelser til AB bliver drøftet i bestyrelsen. Der vil nogle gange blive givet et svar direkte. Eller også vil drøftelsen og bestyrelsens stillingtagen blive refereret i referatet fra mødet. Hvis henvendelsen har en sådan karakter, at det ikke er en opgave for bestyrelsen, vil henvendelsen blive sendt videre til rette instans, hvorefter der vil blive skrevet et svar til beboeren herom.