Afdelingsmøder (også kaldet beboermøder)

Kanslergården holder årligt 2 afdelingsmøder.

Et regnskabsmøde om foråret (hvor regnskabet for foregående år behandles) og et budgetmøde om efteråret (hvor årets kommende budget skal behandles). Ved at klikke her, kan forretningsorden for møderne læses. 

På møderne behandles også bestyrelsens beretning, valg til bestyrelse og repræsentantskabet, forslag stillet af beboerne, renoveringer, husorden mv. Det er også på afdelingsmøderne, at der nedsættes udvalg.

Indkaldelse til afdelingsmøde (med bilag som skal behandles) bliver husstandsomdelt til alle beboere forud for mødet.

  

Ekstraordinære afdelingsmøder

Det kan være nødvendigt at afholde ekstraordinære afdelingsmøder, hvis afdelingen skal være med til at træffe en beslutning, der ikke kan vente til næste afdelingsmøde. Der kan indkaldes til ekstraordinært afdelingsmøde af afdelingsbestyrelsen, organisationsbestyrelsen eller mindst 25% af husstandene i afdelingen.