Udvalgsarbejder (nedsat på afdelingsmøder og internt i bestyrelsen)

Tagudvalg

Pt. Vibeke Hauerslev i samarbejde med bestyrelsen. 
(nedsat på afdelingsmøde i maj måned 2015)

Kanslergårdens 81 års fødselsdag 5. juni 2017

AB vil i januar drøfte et eventuelt arrangement. 

Er der nogle, der har lyst til at være med til at udvikle og planlægge dagen, er beboere meget velkomne.

Husorden

Bent og Randi