Mødeplan for bestyrelsen 1. halvår 2019

AB-møde den 7. januar 2019

AB-møde den 19. februar 2019 

AB-møde den 7. marts 2019

AB-møde med KAB om regnskab 2018 den 15. april 2019

AB-møde den 6. maj 2019 om afdelingsmødet

Afdelingsmøde den 15. maj 2019

AB-møde i juni afventer tilbagemelding