Mødeplan for bestyrelsen 1. halvår 2019

AB-møde den 21. januar 2019

AB-møde den 7. februar 2019 (mødet blev aflyst på grund af sygdom - nyt mødedato findes)

AB-møde den 7. marts 2019

AB-møde med Øbro95's bestyrelse den 1. april 2019

AB-møde med KAB om regnskab 2018 den 15. april 2019

AB-møde den 6. maj 2019

Afdelingsmøde den 15. maj 2019

AB-møde den 13. juni 2019

Mødeplan for bestyrelsen 1. halvår 2018

AB-møde tirsdag den 9. januar 2018

AB-møde tirsdag den 6. februar 2018

AB-møde tirsdag den 6. marts 2018

AB-møde om regnskab 2017 mandag den 9. april 2018, kl. 16.00

AB-møde om indkomne forslag, beretning mv. torsdag den 12. april 2018, kl. 16.15

Afdelingsmøde om regnskab 2017 afholdes den 25. april 2017

 

Mødeplan for bestyrelsen i 2017 

AB-møde tirsdag den 13. juni 2017, kl. 15.30

AB-møde tirsdag den 22. august 2017, kl. 16.30

Budgetmøde AB+KAB tirsdag den 29. august 2017, kl. 17.00

AB-møde om forslag tirsdag den 12. september 2017, kl. 19.00

AB-møde tirsdag den 19. september 2017, kl. 16.30 (aflyst)

Afdelingsmøde torsdag den 21. september 2017, kl. 19.00

AB-møde tirsdag den 17. oktober 2017, kl. 16.30 (aflyst)

AB-møde tirsdag den 14. november 2017, kl. 16.30

AB-møde tirsdag den 5. december 2017, kl. 16.15