Regler
 

Fremlej din bolig
Du kan fremleje din bolig, hvis du f.eks. midlertidigt har fået et job i udlandet. Fremlejen må højest vare to år, og det er stadig dig, der er ansvarlig boligen i den periode, hvor du lejer den ud. Det vil sige, at det er dig, der hæfter for eventuel misligeholdelse og manglende betaling. 

Da det er KAB, som står for udlejningen af AKB, Københavns boliger, er det også dem, der står for alt vedrørende fremleje af din bolig. Du kan læse mere om reglerne for fremleje på KAB's hjemmeside her.

Boligbytte
Hvis din bolig ikke længere passer til dine behov, kan du bytte bolig, med en anden beboer i en almen boligorganisation eller en privat udlejningsejendom. Der er et krav, at du har boet i din bolig i 3 år, før du må bytte. 
Da det er KAB der står for administrationen af AKB, Københavns boliger, er det også dem, der skal godkende din boligbytning. Du kan læse mere om, hvordan du ansøger på KAB's hjemmeside her. Her kan du også se, hvordan du søger efter beboere, som du kan bytte bolig med.
 
Boliggarantibevis?
Med et boliggarantibevis kan du vende tilbage til en tilsvarende bolig inden for 3 år, hvis du skulle fortryde din fraflytning.
Læs mere om boliggarantibeviset på KAB's hjemmeside