Intern venteliste

Den interne venteliste er for beboere i boligorganisationerne. Ventelisten giver dig fortrinsret til ledige boliger i forhold til boligsøgende på den eksterne venteliste. Som beboer kan du blive skrevet på den interne venteliste, fordi du afgiver din bolig til en anden på ventelisten, når du får en ny.

  

Regler for intern venteliste

Der er forskellige regler i de enkelte boligorganisationer. Det er blandt andet forskelligt, hvor længe du skal bo i din nuværende bolig, før du kan benytte dig af beboerfortrinsretten. Det fremgår af udlejningsreglerne under boligafdelingerne i boligsøgningen. Du kan også få information ved at henvende dig til KAB. 

Bor du i en boligorganisation, der er med i Bolignøglen, kan du også søge ny bolig på tværs af alle de boligorganisationer, der er tilsluttet ventelisten Bolignøglen.Hvis du får en bolig via den interne venteliste, bliver du fjernet fra listen. Det gælder også, hvis du flytter fra din bolig og væk fra boligorganisationen. Dette sker fra den dato, hvor KAB modtager din opsigelse. Du mister dog ikke din plads på den eksterne venteliste, hvis du også har været skrevet op der.

 

Opskrivning på intern venteliste

Hvis du vil på den interne venteliste, så ring til KAB på tlf. 33 63 10 00. Du betaler er et årligt gebyr for at stå på intern venteliste. Hvis du ikke betaler, bliver du slettet fra ventelisten.

Se priser for KAB's ventelister 

 

Ældre eller handicappede

Som beboer i en af boligorganisationerne, kan du få særlig fortrinsret til en anden bolig via den interne venteliste, hvis du, eller en du bor sammen med, er fyldt 70 år eller er handicappet. Den ledige bolig skal i indretning og adgangsforhold være bedre for ældre eller handicappede end din nuværende bolig. KAB's boliger er mærket efter tilgængelighed. Som ældre eller handicappet kan du ikke få fortrinsret til en bolig med lavere husleje, bedre udsigty eller en bolig, der er tættere på familie og venner. Handicap eller sygdom skal dokumenteres med en speciallægeerklæring.