Vedligeholdelsesreglement B-ordning

Her kan du læse kort om B-ordningen, reglernes ikrafttræden, boligens standard ved indflytning, indflytningssyn, vedligeholdelse i boperioden, anvendelse af vedligeholdelseskontoen, særlige forpligtigelser ved ind- og udvendig vedligeholdelse, afdelingens forpligtelser, istandsættelse ved fraflytning, misligeholdelse, istandsættelse ved bytning, istandsættelse ved overdragelse og tvister.