VAGTORDNING I KANSLERGÅRDEN - hvis skaden skulle ske

Ved akutte problemer, som ikke kan vente til kontorets åbningstid, kan følgende håndværkere kontaktes:

Svigt af El forsyning og elektriske låse
Dansk El Service
40 42 13 14

Manglende varme, stoppet toilet og afløb utætte rør/radiatorer
Andersen & Heegaard
51 17 07 23

Fejl ved gasforsyning
HOFOR
38 88 24 24

Svigt af antennesignal
YOUSEE
70 70 40 40

Problemer med port
Tormax
43 90 90 66

Glasskader
Glarmestrenes Døgnvagt
70 100 100

Vagtordningen kan benyttes fra kl. 16.00 indtil 6.30 på hverdage, fredag dog fra kl. 15.00 samt hele døgnet lørdage og søndage og helligdage.

Tilkald af håndværkere uden for normal arbejdstid, må kun foretages til reparationer, der ikke kan afvente næste hverdag uden risiko for yderligere skade.
Såfremt du har rekvireret en håndværker, skal du meddele dette til ejendomskontoret hurtigst muligt.

Hvis der foretages unødvendige tilkald direkte til håndværkere, vil du blive pålagt selv at betale for såvel tilkald som for det udførte arbejde.

Vagtordning i Kanslergården