Storskraldsrum 

For enden af gården ligger Kanslergårdens storskraldsrum. 

I rummet kan der stilles små møbler, hvidevare, tæpper mv. Tæpper skal skære op i baner på 1 m og løse genstande skal bindes sammen. DER MÅ IKKE TØMMES HELE LEJEMÅL ned i storskraldsrummet eller i gård. Har du ryddet op i din ”lejlighed” og har ”sorte” sække med affald, skal disse afleveres i dagrenovation.

Rummet tømmes torsdage i lige uger.

Spørgsmål rettes til ejendomskontoret.